Гаранция и сервиз

      Гаранционните условия на Булфиск ЕООД са съобразени с общите условия и изисквания на производителя Nilfisk A/S за гаранционно обслужване.
      Гаранцията на всички уреди Nilfisk важи 12 месеца за професионалните машини и 24 месеца за битовите машини, и започва да тече от датата на приемане на машината от клиента.
      Гаранцията е валидна само срещу представена правилно и четливо попълнена (без задрасквания и поправки) гаранционна карта.
      През гаранционния период машината се ремонтира безплатно, ако повредата е причинена от материален или производствен дефект. Не се считат за гаранционни повреди на части вследствие на тяхното нормално износване.
    При ремонт през гаранционния период гаранцията не се удължава, но клиентът получава гаранция 6 месеца за ремонтираната част.

      Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:
- При неспазване указанията за монтаж и експлоатация;
- При механични повреди следствие на транспортиране или неправилна експлоатация;
- При направен опит за отстраняване на дефект от страна на неупълномощен сервиз или физически лица;
- При използване на непрофесионални (битoви) машини за професионални цели;
- При повреди вследствие на външни фактори като: неблагоприятни атмосферни условия, електрическо пренатоварване, наводнения и други;
- При повреди възникнали вследствие на лоша или повредена електро инсталация;
- При повреди, възникнали поради използване на нечиста вода или вода, подавана с недостатъчни налягане и дебит;
- При повреди, възникнали вследствие на използване в машините на киселинни или силно агресивни препарати;
- Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради замръзване на отделни възли и части на машината;
Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради употребата на неоригинални аксесоари и консумативи.
ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
ПОПИТАЙТЕ НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
052 50 11 02
от понеделник до петък
от 09:00 до 18:00 часа